Een Europees Taalportfolio als leerdervolgsysteem

Brede evaluatievormen
Autonoom leren en zelfstandig reflecteren

Heeft u er al aan gedacht om te werken met een Europees Taalportfolio?

Cursisten die een Europees Taalportfolio aanleggen, worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot autonome leerders die zelfstandig nadenken over de doelen die ze willen bereiken en de wegen die hen daarnaartoe kunnen leiden. Ze leren in de eerste plaats hoe zij binnen én buiten de lessen zelfstandig aan de slag kunnen om aan hun taalvaardigheid te werken.

Gebruikt u als docent het Europees Taalportfolio, dan helpt u uw cursisten om hun eigen leerproces kritisch te volgen en laat u ze inzien dat ze de taal zélf moeten leren. Het taalportfolio helpt taalleerders te ontdekken wat voor hen effectieve en passende oefeningen en leerstrategieën zijn. Bovendien zullen zij ervaren dat het verwerven van een taal een actief proces en vooral een kwestie van ‘een leven lang leren’ is.

In de Handleiding bij het Portfolio NT2 vinden geïnteresseerde docenten meer ideeën en suggesties voor het werken met de verschillende onderdelen van het taalportfolio.

Referenties:

  • Kerkhoff, A. en E. Liemberg (2002), Handleiding Portfoliomethodiek. De Bilt: BveRaad.
  • Morrow, K. (2004), Insights from the Common European Framework . Oxford: Oxford University Press.

Referenties

Een digitaal Europees Taalportfolio

Meer tips voor de voorbereiding