Hieronder vindt u een greep uit de publicatielijst van onze medewerkers.

 • Deygers, B. e.a. (2019).
  ERK - Supplement met nieuwe descriptoren
 • CNaVT (2017).
  Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen
 • Van Gorp, K. and Deygers, B. (2013).
  Task Based Language Assessment. In: Kunnan, A. (Ed.) The companion to Language Assessment. New Jersey: Wiley Blackwell.
 • Deygers, B., Van Gorp, K., Luyten, L. and Joos, S. (2013)
  Rating scale design: a comparative study of two analytic ratingscales in a task-based test. In: Savage, J. and Galaczi, E. (Ed.) Studies in Language Testing: Proceedings from the ALTE Krakow Conference, 2011. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005, Band 2: Jahrbuch für Internationale Germanistik Roppe, S. (2007).
  Culturele onpartijdigheid in functionele taalexamens, een moeilijke evenwichtsoefening, p 125-130. Copyright Peter Lange Verlag
 • N. Maddens & B. van Oel (2006).
  Mondelinge taalvaardigheid toetsen, hoe doe ik dat? LES 143 (24e jaargang, november 2006).
 • Van Avermaet, P. & S. Gysen (2006).
  From needs to tasks. Language learning needs in a task-based approach. In: Van den Branden (Ed.) Task-based Teaching in Flanders. Cambridge: Cambridge University Press.
 • B. van Oel & S. Roppe (2005).
  Duiken in de digitale toetsenbank. Het nut van een toetsenbank voor docenten. LES 133 (23e jaargang, februari 2005).
 • Gysen, S. & P. Van Avermaet (2005).
  Issues on Functional Language Performance Assessment. The case of the Certificate Dutch as a Foreign Language. LAQ-International Journal.
 • Van Avermaet, P. et al. (2004).
  CNaVT: A more functional approach: Principles and construction of a profile-related examination system. Studies in Language Testing 18.
 • A.Lanssens & L. Wijnants (2003).
  Het nieuwe Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Examenontwikkeling gebaseerd op taalgebruiksbehoeften. In: Artikelen van de Vierde Sociolinguistische Conferentie. Eburon, Delft.
 • CNaVT projectteam (2002).
  Het CNaVT handboek. Ook verkrijgbaar via het CNaVT secretariaat.