Over CNaVT

Het CNaVT toetst en certificeert al meer dan vijftig jaar leerders van het Nederlands als Vreemde Taal. Aan de hand van taakgerichte, domeinspecifieke examens test het CNaVT hun taalvaardigheid in het Nederlands en kent hen internationaal erkende certificaten toe. Jaarlijks nemen meer dan 2000 kandidaten deel aan de examens, in iets meer dan 40 landen.

Wat?

Het CNaVT biedt vijf examens aan, verdeeld over drie functionele domeinen: het maatschappelijke, het professionele en het educatieve domein. Het examenaanbod omhelst examens van niveau A2 tot en met niveau C1 van het ERK.

Door wie?

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en medewerkers van de Radboud Universiteit ontwikkelen de examens in opdracht van de Taalunie.

Voor wie?

Voor mensen die het Nederlands als Vreemde Taal leren en hun talig functioneren in het Nederlands willen bewijzen met een internationaal erkend certificaat.

Waar?

De CNaVT-examens worden in meer dan 40 landen aangeboden, aan ruim 300 universiteiten, volkshogescholen en privé-instellingen.

Hoe?

Inschrijven voor een CNaVT-examen doet u via de Administratieve Module CNaVT. Nadat u een profiel hebt aangemaakt, kunt u een examen kiezen en aangeven waar in uw regio of land u het examen wilt afleggen. De CNaVT-examens worden georganiseerd tussen 1 en 15 mei. Uiterlijk in juli worden de examenresultaten bekendgemaakt.

ERK

De CNaVT-examens zijn gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) en zes niveaus van taalvaardigheid. Sinds 2019 is er ook het Supplement bij het ERK.

Meer over het ERK

Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen

Op 22 september, tijdens de 50e ALTE-conferentie, presenteerde het CNaVT de Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen, een vertaling die tot stand kwam in samenwerking met de Raad van Europa.


Het ALTE Q-label

In 2015 werd het examen Educatief Startbekwaam onderscheiden met het ALTE Q-label. Het Q-label is een bewijs dat het examen aan alle kwaliteitseisen voldoet van ALTE, de Association of Language Testers in Europe.