Nuttige links

Centrum voor Taal en Onderwijs

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is het expertisecentrum voor taalonderwijs van KU Leuven. Het CNaVT is één van de projecten die het CTO uitvoert in opdracht van de Taalunie, in samenwerking met medewerkers van de Radbouw Universiteit Nijmegen (Nederland).

Radbouw Universiteit Nijmegen

Vanaf januari 2021 werken wetenschappelijke medewerkers van de Radbouw Universiteit Nijmegen (Nederland) samen met de medewerkers van het CTO (KULeuven) aan de uitvoering van het CNaVT, in opdracht van de Taalunie.

Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. De Taalunie informeert en ondersteunt docenten en studenten NVT.

ERK

Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het wordt in toenemende mate gebruikt in zowel het vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs Nederlands aan anderstaligen. Sinds 2019 bestaat ook het Supplement met nieuwe descriptoren.

ALTE

ALTE is een Europese samenwerking tussen toetsontwikkelaars, zoals Cambridge Assessment, Goethe-Institut en Alliance Française. Het CNaVT is sinds 1996 lid van ALTE, een organisatie die streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van taalexamens. Het CNaVT vertaalde in samenwerking met ALTE de Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen.

Onze Taal

Op de website van het Genootschap Onze Taal vindt u artikelen en dossiers over taalonderwerpen, taaladviezen en vooral veel informatie over het Nederlands.

IVN

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld.