Erkenning certificaat

Een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal schept kansen. Houders van een certificaat zijn gedeeltelijk vrijgesteld voor het inburgeringsexamen in Nederland en Vlaanderen. Sommige certificaten geven ook toegang tot een universitaire studie in het Nederlands of kunnen leiden tot een aanstelling in het onderwijs of de erkenning als beëdigd vertaler of tolk.

Geldigheidsduur

De CNaVT-certificaten hebben geen geldigheidsduur. Een certificaat bevestigt enkel dat een kandidaat een bepaald niveau heeft op het moment dat het examen wordt afgelegd. Ontvangende instellingen (universiteiten, hogescholen, werkgevers) echter, eisen soms dat een certificaat niet ouder is dan bijvoorbeeld twee jaar. Neem dus zeker contact op met de ontvangende instelling en vraag welke eisen er worden gesteld voor een specifieke opleiding of functie.

Indien u na het behalen van het certificaat nog dagelijks met het Nederlands bezig bent geweest, bijvoorbeeld via onderwijs of werk, moet u niet nalaten deze nuttige ervaring te vermelden en middels documenten aan te tonen bij uw aanmelding of sollicitatie.

Het ALTE Q-label

In 2015 werd het examen Educatief Startbekwaam onderscheiden met het ALTE Q-label. Het Q-label is een bewijs dat het examen aan alle kwaliteitseisen voldoet van ALTE, de Association of Language Testers in Europe.

Inburgeringsprogramma (Vlaanderen), inburgeringsexamen (Nederland)

Een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal schept kansen. Houders van een certificaat kunnen een gedeeltelijke vrijstelling ontvangen in het kader van de Vlaamse en Nederlandse inburgeringsplicht.

Inburgering – in Vlaanderen

Het Vlaamse inburgeringsprogramma bestaat uit twee pijlers: kennis van het Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie. Met een CNaVT-certificaat kunt u een vrijstelling ontvangen voor het luik kennis van het Nederlands. U hoeft dan geen extra Nederlandse lessen meer te volgen.

Inburgering – In Nederland

Ook in Nederland is talenkennis vereist om in te burgeren. Wie een CNaVT-certificaat heeft behaald, kan een vrijstelling krijgen voor het onderdeel Nederlands van het Nederlandse inburgeringsexamen. Het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) moet u wel nog behalen.

Een studie in het Nederlands

De meeste Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten erkennen de certificaten Educatief Startbekwaam (B2-niveau van het ERK) en Educatief Professioneel (C1-niveau van het ERK) als bewijs van voldoende taalvaardigheid om een studie te beginnen.

In Nederland en Vlaanderen beslissen hogescholen en universiteiten zelf welke diploma’s en certificaten ze erkennen. Onderwijsinstellingen kunnen zelfs beslissen om de CNaVT-certificaten enkel voor een bepaalde opleiding te erkennen. Contacteer dus zeker de hogeschool of universiteit waar u les wilt volgen en vraag na welke CNaVT-certificaten worden erkend. Hieronder vindt u alvast een lijst met onderwijsinstellingen die de CNaVT-certificaten aanvaarden. Als u hierbij problemen ondervindt, mag u altijd contact met ons opnemen.

Universiteiten Nederland:

 • Erasmus University Rotterdam
 • Maastricht University
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit van Aruba
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University

Universiteiten Vlaanderen:

 • KU Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel

Hogescholen Nederland:

 • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
 • Avans Hogeschool
 • De Haagse Hogeschool
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Utrecht
 • HZ University of Applied Sciences
 • Saxion
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool

Hogescholen Vlaanderen:

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • LUCA School of Arts
 • Odisee
 • Thomas More
 • UC Leuven-Limburg
 • Vives

Overige

Een baan in de Nederlandse zorgsector

Om een functie in de Nederlandse zorgsector te kunnen uitvoeren, moet u kunnen aantonen dat u voldoende taalvaardig bent in het Nederlands. Een CNaVT-certificaat geldt als bewijs voor uw taalvaardigheid. De taaleisen variëren naar gelang de functie.

 • Verpleegkundigen dienen het Nederlands minstens op B1-niveau te beheersen. Dat niveau kan aangetoond worden met het certificaat Maatschappelijk Formeel B1.
 • Voor heel wat medische functies is een B2-niveau vereist. Dat niveau kunt u aantonen met het certificaat Zakelijk Professioneel B2, een examen dat specifiek gericht is op medische profielen.
 • Voor bepaalde medische beroepen, zoals arts, is het niveau B2+ vereist. Dit niveau kunt u aantonen door te slagen voor het examen Educatief Professioneel C1.

Op de website van het BIG kunt u nagaan welk taalniveau vereist is voor uw functie.

Een baan in het Vlaamse onderwijs

Om een functie in het Vlaamse onderwijs te kunnen uitoefenen, moet u kunnen aantonen dat u voldoende vaardig bent in het Nederlands. Een CNaVT-certificaat geldt als bewijs van uw taalvaardigheid. De taaleisen variëren naargelang de functie. Kijk dus zeker na welk CNaVT-certificaat u voor uw functie nodig hebt.

Een baan in het Nederlandse onderwijs

Leraren basisonderwijs met een buitenlandse opleiding die in Nederland in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs les willen geven, kunnen een onderwijsbevoegdheid voor bepaalde tijd krijgen als zij een passend buitenlands diploma leraar basisonderwijs hebben en als zij daarnaast in het bezit zijn van een diploma Nederlandse taalvaardigheid, zoals het certificaat Educatief Professioneel.

Beëdigd tolk of vertaler in Nederland

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder een beheersing van het Nederlands op het C1-niveau van het ERK. Dat niveau kunnen zij aantonen met het certificaat Educatief Professioneel.