Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is verantwoordelijk voor toetsing en certificering van leerders die het Nederlands als Vreemde Taal leren.

Dit project van de Taalunie wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Op dit moment zijn er geen voorbeeldprestaties beschikbaar. We willen deze graag toevoegen om meer duidelijkheid te bieden over onze beoordelingscriteria. Heeft u de voorbeeldexamens afgenomen of bent u dat nog van plan? U zou ons zeer helpen om de prestaties met ons te delen. U kunt deze prestaties mailen naar jonas.wynants@kuleuven.be. We zullen enkele prestaties selecteren en op onze website plaatsen, met toelichting. Het is belangrijk dat de kandidaat toestemming geeft om zijn/haar prestatie geanonimiseerd op onze website te laten plaatsen.

Ik ben docent of examinator

Onze taak, uw toekomst

Onder dit motto biedt het CNaVT een betrouwbare certificering van de taalvaardigheid in het Nederlands als vreemde taal.

Administratieve Module

Wenst u uw instelling door CNaVT te laten erkennen? Maak een profiel aan als exameninstelling in de Administratieve Module CNaVT. Zo kunnen kandidaten u vinden en zich inschrijven voor een examen. Hoe u een examenaanbod creëert, kandidaten en examensessies beheert, leest u in de handleiding voor exameninstellingen.