Home Over ons Contact Examens Toetsenbank Ondersteuning Links FAQ

Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen (PTPB) Taalvaardigheidseisen

Het Profiel ‘Taalvaardigheid Praktische Beroepen’ (PTPB) omvat de taalvaardigheid die nodig is om in het Nederlands op de werkvloer te kunnen functioneren.

Het Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben om te kunnen functioneren in een praktisch beroep (bijvoorbeeld in de bouw, transport, techniek, industrie, zorg en horeca). Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met teksten die op de werkvloer voorkomen.

Communicatiepartners zijn zowel bekende (bijvoorbeeld collega’s of de baas) als onbekende personen (bijvoorbeeld klanten of bezoekers).

De meest relevante context is de werkvloer.

Alle (geïntegreerde) vaardigheden zijn binnen het PTPB van belang, met de nadruk op mondelinge interactie.

Bij het maken en beoordelen van examens wordt er rekening gehouden met de variatie die er binnen het Nederlandse taalgebied bestaat, bijvoorbeeld in lexicon en uitspraak.

Het PTPB-examen komt globaal overeen met niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference).

De taalvaardigheidseisen beschrijven wat mensen met taal moeten kunnen doen: welke taaltaken ze moeten kunnen uitvoeren en op welk niveau.

Luisteren
Mondelinge interactie
Lezen
Schrijven

Beschrijving PTPB in pdf              

                               
Relatering PTPB aan CEFr